Ústa domu čchi dle Feng Shui

Dle tradičního čínského umění Feng shui, v překladu "vítr a voda", které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase, a které se pokouší nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi, přičemž takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město, jsme se zaměřili na několik rad ohledně vstupu do domu, tak, aby se Vám dobře žilo a k Vašim vstupním dveřím proudila životní energie čchi, prosperita, bohatství a hojnost.

Vstupní dveře domu dle Feng shui Ústa domu čchi

Hlavní vstupní dveře domu označujeme dle feng shui jako ústa čchi. Ústa čchi ovlivňují příležitosti, které k nám přicházejí a bohatství, zdraví a všeobecnou spokojenost. Ústa čch jsou symbolickým místem, kudy k nám do života přicházejí nové příležitosti. Každý dům má jen jedny Ústa čchi a jsou jimi hlavní přední dveře, i pokud využíváme jiné dveře častěji. Ústy čchi k nám do domu vstupuje energie. Dveře také vytyčují vnitřní a vnější říši naší existence. Vstup by měl být za ideálních podmínek jasný, rozzářený a vyvážený. Cesta ke dveřím by měla být čistá, dveře by měly být upravené, čisté a v dobrém stavu bez vrzání a vše by mělo dobře fungovat. Popisné číslo domu by mělo být dobře čitelné, aby peníze a příležitosti věděly, kde nás najít. Pokud toto nemůžeme změnit, dům je například umístěn opodál od silnice, měli bychom výrazně a zároveň vkusně označit poštovní schránku. Pokud uvolníme vstupní dveře, znamená to, že tím otevíráme i svůj život. Žádné překážky by neměly narušovat volný vstup do domu. Ať už se jedná o dekorativní květináče, rohožky nebo koberec, nic by nemělo o dveře zadrhávat a překážet ve volném průchodu. Pozor také na spodní hranu dveří, která by neměla způsobovat zadrhávání při otevření vstupu. Při úpravách vstupu bychom měli vědomě vizualizovat, že touto změnou se otevře i náš život novým příležitostem. Pokud například chceme vylepšit vstup našeho obchodu, je dobré energii ke dveřím tzv. dovést. Můžeme tak využít světlo, světelné cedule nebo plápolající vlaječky, které lákají pozornost a kolemjdoucích. Čchi tímto způsobem vábíte až k Vašemu vchodu. Při této změně pak vizualizujte, kolik šťastných obchodních příležitostí Vás potká. Dalším doporučením je otevření dveří na 90° a více. Kde je tomu naopak, podvědomě symbolizujete, že jste méně než 100% otevřeni novým příležitostem a přicházejícímu bohatství. Takový stav dveří vytváří ve Vašem životě drobné překážky. Všechny překážky jako jsou kola, kabáty, boty a květináče, rohože a koberce a jiné předměty v oblasti dveří vstupu domu vytvářejí ve Vašem životě skryté problémy na cestě k Vašim cílům. Zvonek u dveří by měl být funkční. Je-li tomu naopak, raději ho odstraňte. Podvědomě se tak můžete stavit do role, kdy zmeškáte nové životní i obchodní příležitosti. Zvonek by měl mít také příjemnou melodii a neměl by ve Vás vyvolávat rušivé pocity. Pracujte s melodií zvonku efektivně a představujte si pokaždé, když ho uslyšíte, jak k Vám do života přicházejí nové příležitosti. Nezapomínejte, že ve feng shui nejde jen o pohodlné otevření vstupních dveří, ale také o pohodlné a snadné dovření dveří. Pokud dveře zavíráte ztěžka, představuje to na podvědomé úrovni pocit, že ve Vašem životě máte pocit těžkého plnění úkolů a zřejmě také pohledávky. Důležitá je i klika u dveří, která by měla být pevně upevněna a při doteku byste měli vnímat příjemný pocit, nikoliv obtížnou manipulaci s klikou, kterou nelze snadno uchopit. Je-li klika uvolněná, znamená to, že nejsme schopni život správně uchopit. Pozornost věnujte dále i přístupové cestě. Přístup by měl být dle feng shui volný, otevřený, snadno průchozí bez překážek a předmětů, které narušují harmonii prostoru. Pokud tyto principy dodržíte, do Vašeho života bude proudit životní energie čchi, bohatství, prosperita a zdraví. 

bydleni-dle-feng-shui pristup-do-domu-usta-chci-harmonie-bydleni_1