Samonivelační stěrky pro vyrovnání podlahové plochy

Samonivelační stěrky

Podlahové plochy, na které budeme aplikovat moderní podlahové krytiny, vyrovnáváme samonivelačními hmotami pro dosažení lokální rovinnosti povrchu. Pro odhad spotřeby samonivelační hmoty si nejprve proměříme nerovnosti na stávajícím podkladu pomocí 2 metrové dřevěné nebo hliníkové latě. Pevnost a tvrdost podkladu posoudíme pomocí ocelového trnu, který zarýváme a následně subjektivně vyhodnotíme stav. U podlah s neznámou skladbou provedeme případnou sondu v tloušťce podkladních vrstev. Velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací samonivelačních hmot je zbytková vlhkost stávajících potěrů. Pokud budeme vyrovnávat betonové potěry, nesmí dle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4%, pro anhibitové potěry je tato hodnota dokonce na 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří za pomocí CM metru karbidovou zkouškou. Savost stávajícího podkladu posoudíme pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po cca 5 minutách bezezbytku vsákne, jedná se o savý podklad v opačném případě se jedná o podklad nesavý. Volné částice, zbytky nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů odstraníme mechanickou cestou a to obroušením, tryskáním či odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby provedeme odmaštění podlah. Volné odbroušené částice a prach odstraníme pomocí průmyslového vysavače. Kolem obvodových konstrukcí osadíme dilatační pásky z měkkých mirelonových materiálů. Tyto pásky dovolí přenesení pnutí nivelačních hmot při vyzrávání. Vyrovnání lokálních výtluků provedeme pomocí rychle tuhnoucí Weber.bat opravné hmoty na předpenetrovaný podklad. Penetraci podkladu provedeme podle zkoušky savosti příslušným druhem před nátěru pomocí válečku, štětce nebo štětky, a to celoplošně a rovnoměrně. Na savé podklady aplikujeme před nátěrem Weber.podklad A, ředěný vodou v příslušném poměru. Na zvláště savých podkladech provedeme penetrační nátěr případně dvakrát. V případě nesavého podkladu použijeme jako před nátěr adhezní můstek Weber.podklad A. Samonivelační hmotu mícháme s vodou, a to pomocí pomalu běžného míchadla. Množství záměsové vody měříme pomocí odměrky, a to přesně podle návodu na pytli. Hmotu promícháme až do homogenní směsi a necháme přibližně 3 minuty odstát a následně opět krátce promícháme. Hmota je v té chvíli připravena k aplikaci. Lití samonivelační hmoty provádíme podle zvoleného postupu. Směs z míchací nádoby doléváme v co nejkratších intervalech k již aplikované hmotě na podlaze. Hmotu roztahujeme podlahářskou šavlí nebo raklí a dbáme na rovnoměrnost vrstvy. Aplikovanou hmotu průběžně rovnáme a odvzdušňujeme pomocí ježkového válečku příslušné velikosti. Váleček si upevníme na teleskopickou tyč, případně i používáme podlahářské boty tretry. Po vyzrání samonivelační hmoty provedeme vizuální kontrolu a kontrolu rovinnosti aplikované nivelační hmoty, a to opět pomocí dvoumetrové hliníkové nebo dřevěné latě. Odchylka rovinnosti nesmí být větší než 2 mm na dvoumetrové lati. Takto vyrovnané podlahové plochy jsou připraveny k následné aplikaci vybraných podlahovin.

Video o aplikaci samonivelační hmoty shlédněte na tomto odkaze.

samonivelacni-hmoty-sterky-natery aplikace-samonivelacni-hmoty-sterky-na-podlahu-vyzravani-hmoty